Barrisol posiada odnawiane i aktualizowane certyfikat CE uzyskane już w 2008 roku.
Oznaczenie to gwarancja dla użytkownika na bezpieczeństwo użytkowania, Barrisol jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej na materiały budowlane.
Oznakowanie CE „Conformité Européenne”, wskazuje na zgodność z wymaganiami zdrowia i bezpieczeństwa odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Barrisol jest pierwszym z sufitów napinanych posiadającym certyfikat CE. Certyfikat ten stosuje się w odniesieniu do materiałów przezroczystych, satynowych, lakierowanych, matowych i metalicznych.

Składniki z których produkowane są elementy systemu Barrisol są pod stałą kontrolą jakości co gwarantuje użytkownikowi zgodność z deklaracjami jakościowymi uznawanymi jako standard Europejski.

SPECYFIKACJA DLA POTRZEB PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Specjalnie dla potrzeb zastosowań sufitów Barrisol jako elementów kształtujących akustykę wnętrz, szczegółowo zbadano i określono współczynniki pochłaniania dźwięku wg ISO354, DIN EN ISO 11654 oraz ASTM C 423 będące podstawą do obliczania klasy akustycznej pomieszczeń.
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodna z En 13501-1:2007 zbadana metodą NF EN ISO 11925-2 i NF EN 13823 dała miarodajne wyniki klasyfikacji produktów BLANC EXTRAMAT, BLANC WHITE i BLANC LACQUE jako Bs1d0. Pozostałe produkty zbadane w zakresie tych samych parametrów otrzymały klasyfikację Bs2d0.
Wszystkie sufity Barrisol zostały przetestowane i otrzymały ocenę A+ (najwyższa ocena), zgodnie z francuskim prawem i na podstawie tych, przepisów dotyczących „poziom emisji lotnych związków organicznych” oraz na jakość powietrza w pomieszczeniu gdzie stosowany jest produkt
Morska międzynarodowa Organizacja certyfikacji IMO, doceniła jakość produktów marki Barrisol i 29 września 2009 Barrisol Normalu SAS uzyskał certyfikat IMO potwierdzające możliwość zainstalowania Barrisol na statkach. Wszystkie sufity Barrisol spełniają kryteria A.651 rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Jako jedyny system sufitów napinanych Barrisol posiada certyfikację na produkt, a nie tylko na elementy. Od 1 lipca 2013 roku wszystkie produkty budowlane muszą posiadać odpowiednią deklarację poświadczającą wprowadzenie produktu do obrotu zgodnie z dekretem RPC n 305/2011 ustanowionej na postawie przepisów Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2011r Zgodnie z niniejszym rozporządzenie , do każdego produktu zainstalowanego przez autoryzowanych instalatorów Barrisol dostarcza powyższe certyfikaty.

Lista autoryzowanych instalatorów na terenie Polski:
http://pl.barrisol.com/localiser-un-installateur.php

http://pl.barrisol.com/prezentacja-certyfikaty.htm

.

www.designatelier.pl